تلفن همراه:

09121620259
تلفن مرکزی ثنا تعمیر:
026-34487569
آدرس:
البرز-کرج-پایین تر از خیابان داریوش خیابان علامه مجلسی

درباره ما

درباره ثنا تعمیر

درباره ثنا تعمیر ما به‌عنوان تخصصی‌ترین مرکز ارائه خدمات با انجام به‌موقع .

خدماتی همچون سرویس نگهداری و تعمیرات لوازم خانگی به محصولات .

خریداری‌شده شما با سال‌ها تلاش به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده‌ایم که بتوانیم مورداطمینان بخش تولید این محصولات در ارائه هر .

چه‌بهتر خدمات پس از فروش باشیم

 

 

 

درباره ثنا تعمیر ما به‌عنوان تخصصی‌ترین مرکز ارائه خدمات با انجام به‌موقع .

خدماتی همچون سرویس نگهداری و تعمیرات لوازم خانگی به محصولات .

خریداری‌شده شما با سال‌ها تلاش به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست .پیداکرده‌ایم که بتوانیم مورداطمینان بخش تولید این محصولات در ارائه هر .

چه‌بهتر خدمات پس از فروش باشیم.

 

درباره ثنا تعمیر ما به‌عنوان تخصصی‌ترین مرکز ارائه خدمات با انجام به‌موقع .

خدماتی همچون سرویس نگهداری و تعمیرات لوازم خانگی به محصولات .

خریداری‌شده شما با سال‌ها تلاش به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست .

پیداکرده‌ایم که بتوانیم مورداطمینان بخش تولید این محصولات در ارائه هر .

چه‌بهتر خدمات پس از فروش باشیم

 

درباره ثنا تعمیر ما به‌عنوان تخصصی‌ترین مرکز ارائه خدمات با انجام به‌موقع خدماتی همچون سرویس نگهداری و تعمیرات لوازم خانگی به محصولات خریداری‌شده شما با سال‌ها تلاش به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده‌ایم که بتوانیم مورداطمینان بخش تولید این محصولات در ارائه هر چه‌بهتر خدمات پس از فروش باشیم

 

 

درباره ثنا تعمیر ما به‌عنوان تخصصی‌ترین مرکز ارائه خدمات با انجام به‌موقع خدماتی همچون سرویس نگهداری و تعمیرات لوازم خانگی به محصولات خریداری‌شده شما با سال‌ها تلاش به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده‌ایم که بتوانیم مورداطمینان بخش تولید این محصولات در ارائه هر چه‌بهتر خدمات پس از فروش باشیم

تلفن همراه:

09121620259
تلفن مرکزی ثنا تعمیر:
026-34487569
آدرس:
البرز-کرج-پایین تر از خیابان داریوش خیابان علامه مجلسی
فهرست
error: